Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 

 

 
 

 
 

_
  

Örjan Martinsson


 

Kristian II störtas av sin farbror hertig Fredrik av Slesvig-Holstein. Denne blir ny kung och hans hertigdöme dras in till kronan. Året efter erkänner han Sveriges innehav av norra Bohuslän.

Norra Bohuslän återlämnas till Danmark.

Kristian III delar ut ärftliga hertigdömen i Slesvig-Holstein till sina bröder Hans och Adolf. Den sistnämndes hertigdöme, Holstein-Gottorp, kommer att orsaka Danmark bekymmer.

Detta år erövras Ditmarsken i Holstein och den estniska ön Ösel.

Hertig Hans dör utan söner och hans hertigdöme delas mellan kung Fredrik II och hertig Adolf av Holstein-Gottorp.

I Torstenssonskriget 1643-45 erövrar Sverige Ösel, Gotland, Jämtland och Härjedalen samt Halland för trettio år.

Ett misslyckat revanschkrig leder till att Danmark tvingas avträda Skåne, Blekinge, Bornholm, Bohuslän och Trondheims län samt Halland permanent.

Sverige försöker att erövra hela Danmark men tvingas i freden i Köpenhamn lämna tillbaka Trondheims län och Bornholm.

Den danske kungen ärver grevskapet Oldenburg.

Som ett resultat av det stora nordiska kriget dras de slesvigska delarna av Holstein-Gottorp in till kronan. Detta år koloniseras även Grönland.

Oldenburg byts ut mot de sista delarna av hertigdömet Holstein-Gottorp.

I freden i Kiel tvingas Danmark byta Norge mot Vorpommern.

Wienkongressen beslutar att Danmark måste byta Vorpommern mot Lauenburg.

I det andra slesvigska kriget förlorar Danmark Slesvig-Holstein.

Norra Slesvig tillfaller Danmark efter en folkomröstning.

Island som 1918 blev ett självständigt kungadöme i personalunion med Danmark bryter nu den sista förbindelsen med Danmark genom att utropa en republik.

Se även mer detaljerade kartor om Slesvig-Holsteins gränsförändringar.