Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
 
SVERIGE

 
 
Medeltiden
  Kalmarunionen
  Vasatiden
  Stormaktstiden
  1719-1905

 
  Tyska besittningar
 
 
 
DANMARK

 
 
Vikingatiden
  Medeltiden
  Kalmarunionen
  Nya tiden

 
 
Slesvig-Holstein
_____________________
 
 
Finland
  Istiden
  Norge

 

Örjan Martinsson

Vasatiden
 

I recessen i Malmö avtalas att norra Bohuslän ska kontrolleras av Sverige tills skiljedomare avgör tvisten om Gotland mellan Sverige och Danmark.

Gustav Vasa återlämnar norra Bohuslän till Danmark-Norge trots att ingen skiljedom om Gotland har ägt rum.

Gustav Vasas yngre son Johan erhåller 1556 ett ärftligt hertigdöme  som i praktiken är en självständig stat. Året efter utökas det med en del av Nyland.

I enlighet med Gustav Vasas testamente tilldelas även hans son Magnus ett hertigdöme med samma rättigheter som Johans.

Estland låter sig annekteras av Sverige för att få skydd mot ryska härjningar.

Erik XIV drar in sin bror Johans hertigdöme till kronan som svar på dennes nära förbindelser med Polen.

Erik XIV störtas av sina bröder Johan och Karl. Den sistnämnde erhåller sitt hertigdöme i enlighet med Gustav Vasas testmente.

Hertig Magnus sinnessjukdom leder till att hans hertigdöme delas upp mellan Johan III och hertig Karl.

I freden vid Teusina regleras den finska gränsen och Ryssland erkänner Sveriges innehav av Estland.

Hertig Karl utropas till kung efter att ha störtat sin brorson Sigismund. Därmed dras hans hertigdöme in till kronan.

Sigismunds halvbror Johan erhåller ett hertigdöme i utbyte mot att han avstår från att göra anspråk på tronen.

Karl IX delar ut ett hertigdöme till sin yngste son Karl Filip. Genom olika byten och justeringar förstoras dessutom hertig Johans hertigdöme.

Läs även om Stormaktstiden.