Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
 
SVERIGE

 
 
Medeltiden
  Kalmarunionen
  Vasatiden
  Stormaktstiden
  1719-1905

 
  Tyska besittningar
 
 
 
DANMARK

 
 
Vikingatiden
  Medeltiden
  Kalmarunionen
  Nya tiden

 
 
Slesvig-Holstein
_____________________
 
 
Finland
  Istiden
  Norge

 

Örjan Martinsson

Istiden

Vår senaste istid, Weichselistiden, inleddes för ca 115 000 år sedan. Men det var omkring 20 000 f. kr. som den nådde sin största utbredning.

Istäcket som det såg ut före den varma Bölling-perioden 13 000-12 200 f. kr. då isen smälte bort från Skåneland och större delen av Småland.

Istidens läge efter den allra sista köldknäppen. Glaciären skulle från och med den här tiden enbart dra sig tillbaka. Klimatet utgörs av tundra och den här tidens Östersjön kallas för Baltiska issjön.

Från och med detta år ökar medeltemperaturen snabbt och glaciärisens avsmältning accelereras. Ett svagt inflöde av saltvatten gör att Baltiska issjön förvandlas till Yoldiahavet

Medeltemperaturen ligger på en nutida nivå och därmed är istiden officiellt över. Landhöjningen har gjort att Östersjön återigen har blivit en insjö som nu kallas för Ancylussjön. De sista resterna av glaciärisen smälte bort under det följande årtusendet.

En landssänkning har gjort att saltvatten har trängt in i Ancylussjön som förvandlas till Litorinahavet. Medeltemperaturen som fortsatt att öka är vid den här tiden 2-3 grader högre än idag.