Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 

 

 
 

 
 

_
  

Örjan Martinsson


 

Ön Rügen med en del av fastlandet kuvas av Valdemar den store och blir ett dansk län.

Hertigen av Pommern tvingas erkänna Danmarks överhöghet.

Även Hertigen av Mecklenburg tvingas erkänna Danmarks överhöghet. Året efter erövras Ditmarsken i Holstein.

Holstein erövras. 1214 erkänner den tyskromerske kejsaren Danmarks överhöghet över de  nordtyska landområdena.

Pommerellen tvingas erkänna Danmarks överhöghet.

Ett korståg lett av Valdemar Sejr erövrar Estland, gränsen mot Livland fastställs 1222.

I slaget vid Bornhöved kollapsar Danmarks östersjövälde.

Valdemar Sejr tilldelar sin yngre son Abel ett ärftligt hertigdöme i Sönderjylland (Slesvig).

Danmark får tillbaka delar av Estland genom ett påvligt fördrag.

Erik Menved förlorar norra Halland som ett ärftligt hertigdöme till den norske kungen.

Erik Menveds urusla finanser leder till att Fyn förpantas till en holsteinsk greve.

Rügen tillfaller hertigen av Pommern genom arv. Området förblir dock formellt ett danskt län till 1438

Genom olika förläningar och förpantningar till holsteinska grevar upphör Danmark i praktiken att existera. Åren 1332-40 har Danmark ingen kung.

Greve Gert av Holstein mördas och hans områden tas över av Valdemar Atterdag som blir vald till Danmarks kung.

Valdemar Atterdag tvingas erkänna att Skåneland inte längre är en del av Danmark. utan tillhör den svenska monarkin.

Danmark klarar inte av att slå ned ett omfattande bondeuppror i Estland utan säljer provinsen till Tyska orden.

Valdemar Atterdag erövrar Skåneland från Sverige.

1361 erövrar Valdemar Atterdag tillfälligt Öland och Gotland. 1366 utnyttjar han inbördeskriget i Sverige till att erövra Norra Halland och Gotland permanent.

Läs även om Kalmarunionen.