Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
 
SVERIGE

 
 
Medeltiden
  Kalmarunionen
  Vasatiden
  Stormaktstiden
  1719-1905

 
  Tyska besittningar
 
 
 
DANMARK

 
 
Vikingatiden
  Medeltiden
  Kalmarunionen
  Nya tiden

 
 
Slesvig-Holstein
_____________________
 
 
Finland
  Istiden
  Norge

 

Örjan Martinsson

Sveriges tyska besittningar
 

Trettioåriga kriget slutar med att Sverige erhåller Vorpommern, Wismar, Bremen-Verden samt Wildeshausen.

Recessen i Stettin leder till att en remsa av Hinterpommern förklaras som svenskt.

I recessen i Stade avslutas det första bremiska kriget varmed Sverige erhåller ett litet område i hertigdömet Bremen.

Slutet på det skånska kriget resulterar i förlust av några mindre landområden i Tyskland till Brandenburg, Münster och Lüneburg.

Bremen-Verden avträds till Hannover i freden i Stockholm.

En ny fred i Stockholm resulterar i att Vorpommern söder om floden Peene avträds till Preussen.

Gustav IV Adolf pantar bort Wismar till Mecklenburg. Panten återinlöses aldrig.

I freden i Kiel tvingas Danmark byta Norge mot  Vorpommern.