Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 

 

 
 

 
 

_
  

Örjan Martinsson


 

Trettioåriga kriget slutar med att Sverige erhåller Vorpommern, Wismar, Bremen-Verden samt Wildeshausen.

Recessen i Stettin leder till att en remsa av Hinterpommern förklaras som svenskt.

I recessen i Stade avslutas det första bremiska kriget varmed Sverige erhåller ett litet område i hertigdömet Bremen.

Slutet på det skånska kriget resulterar i förlust av några mindre landområden i Tyskland till Brandenburg, Münster och Lüneburg.

Bremen-Verden avträds till Hannover i freden i Stockholm.

En ny fred i Stockholm resulterar i att Vorpommern söder om floden Peene avträds till Preussen.

Gustav IV Adolf pantar bort Wismar till Mecklenburg. Panten återinlöses aldrig.

I freden i Kiel tvingas Danmark byta Norge mot  Vorpommern.