Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
 
SVERIGE

 
 
Medeltiden
  Kalmarunionen
  Vasatiden
  Stormaktstiden
  1719-1905

 
  Tyska besittningar
 
 
 
DANMARK

 
 
Vikingatiden
  Medeltiden
  Kalmarunionen
  Nya tiden

 
 
Slesvig-Holstein
_____________________
 
 
Finland
  Istiden
  Norge

 

Örjan Martinsson

Stormaktstiden
 

Ingermanland och Kexholms län erövras från Ryssland i freden vid Stolbova.

Hertig Johan dör utan att efterlämna några arvingar. Hans hertigdöme återbördas därför till kronan

Även hertig Karl Filip dör utan några arvingar och därmed försvinner det sista av vasatidens hertigdömen.

I Altmark sluts ett sex år långt vapenstillestånd med Polen. Sverige ockuperar Livland och fyra preussiska hamnstäder.

Vapenstilleståndet med Polen förlängs med 26 år på villkor att de preussiska hamnstäderna återlämnas

Danmark avträder Jämtland, Härjedalen, Ösel och Gotland samt Halland på 30 år i freden i Brömsebro.

Trettioåriga kriget slutar med att Sverige erhåller Vorpommern, Wismar, Bremen-Verden samt Wildeshausen.

Recessen i Stettin leder till att en remsa av Hinterpommern förklaras som svenskt.

I recessen i Stade avslutas det första bremiska kriget varmed Sverige erhåller ett litet område i hertigdömet Bremen.

I freden i Roskilde erövrar Karl X Gustav Skåne, Blekinge, Bornholm, Halland, Bohuslän och Trondheims län.

I Freden i Köpenhamn återlämnas Bornholm och Trondheims län till Danmark.

Slutet på det skånska kriget resulterar i förlust av några mindre landområden i Tyskland till Brandenburg, Münster och Lüneburg.

För att se större kartor över Sveriges gränsförändringar i Tyskland klicka här.
För att läsa om Sveriges gränsförändringar 1719-1905 klicka här.