Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar
 

 
 

 
 

 


 
  

Örjan Martinsson


Livgardet till fot

Grenadjärkåren

Århus lantmilis

Oldenburgs lantmilis
Teckningar av Worgewitz från 1728  som föreställer danska uniformer. Uppslagen för lantmilissoldaterna överensstämmer inte med de förordningar från 1711 och 1716 som redovisas nedan. För samtliga regementen är dessutom uppslagsfärgerna mörkare än vad de var i verkligheten.

Den danska uniformsförordningen som infördes 24 oktober 1711 innebar inte bara att den danska armén hädanefter skulle vara klädda i röda rockar. För att skilja de olika regementena åt fick vissa av dem även ränder i olika färger på sina ärmuppslag. Den exakta utformningen av dessa nya ärmuppslag verkar inte vara helt säker eftersom det finns olika bud i litteraturen. Därför har jag på denna sida gjort en ordagrann redovisning av vad som står i min litteratur och bifogat de bilderna som finns i dessa böcker.

Förordningen från 1711 omfattade bara de regementena som fanns hemma i Danmark och inte de regementen som ingick i hjälpkåren som var i Sjömakternas tjänst och deltog i spanska tronföljdskriget fram till 1714. Efter att dessa regementen hade återvänt till Danmark utfärdades en ny uniformsförordning 1716 som omfattade hela armén. Vissa regementen fick då sina uppslag ändrade och senare under 1720-talet skedde ytterligare förändringar vilket framgår av de teckningar som Worgewitz gjorde 1728 (några av dem syns ovan), låt vara att Worgewitz avbildningar ofta inte överensstämde med verkligheten.

En samtida plansch som åskådliggör m/1716-uppslagen utseende finns längst ned på denna sida, men inte heller denna tycks vara helt och hållet trovärdig. Tyvärr finns det inga samtida färgbilder på danska uniformer från tiden före Worgewitz teckningar. Det vi har är Rosenborgs slotts gipsreliefer på riddarsalens tak från 1704-1706 som syns nedan och som visar hur stora ärmuppslagen var vid denna tid. Sedan har vi även ett kopparstick från 1709 som visar Grenadjärkårens förmodligen otypiska trekantiga ärmuppslag vid tiden för Christian Gyldenløves begravning (1703). Den bilden finns på en annan sida.


Lantmilissoldater avbildade 1704-1706 på en gipsrelief på taket i Rosenborgs slotts riddarsal

Ärmuppslag m/1711 och m/1716

Här nedan jämför jag mina viktigaste källor till ärmuppslagens utseende. Planschen från 1716, en artikel av Daniel Schorr och två uniformsböcker av Karsten Skjold Petersen  Jag har även tittat i Lars-Eric Höglunds uniformsbok om den danska armén. Om inget annat anges beskriver Schorrs bilder både m/1711 och m/1716. Skjold Petersen beskriver egentligen inte förordningarna i sig, utan snarare hur uppslagen faktiskt kom att se ut när uniformerna delades ut till regementena.

Störst osäkerhet verkar det råda om prinsregementena samt 2:a, 3:e och 4:e danska regementena. För prinsregementenan följer både Karstens Skjold Petersen och Lars-Eric Höglund planschens ordning och inte Schorr. När det gäller de numrerade "danska regementena" följer Höglund däremot Schorr medan Skjold Petersen är betydligt mer vag. I sin första bok från 2005 angav Skjold Petersen rent av att deras uppslag var okända. Men i avsaknad av uppgifter om varför planschen inte skulle vara pålitlig så har jag själv på mina egna sidor ändå valt att följa den.

Infanteriet

 

Planschen
(1716)

Daniel Schorr

Karsten Skjold Petersen (2014 och 2005)

Livgardet till fot

Paillegula uppslag med silverrand. Vita knappar och knapphål.

Grenadjärkåren

Ljusblå (bleumeranta) uppslag. Vita knappar och knapphål.
Tidigare skrev han att de hade "silverkant" i likhet med Livgardet.

Drottningens livregemente

Gula uppslag med vita knappar.

Prins Christian (m/1711)

 

Svarta uppslag med gula knappar.

Prins Christian (m/1716)

Ljusblå uppslag med två svarta ränder. Vita knappar.

Prins Georg

Aurora-uppslag med blå rand + blå rand på ärmen. Vita knappar.

Prins Carl

Ljusblå uppslag med orange rand + orange rand på ärmen. Vita knappar.

Zepelin/Själländska

Feuille morte-uppslag med två vita "sløjfer" och gula knappar.

Jylländska

Vita uppslag och gula knappar.
Tidigare skrev han att de hade vita knappar..

Fynska

Gröna uppslag med gula knappar.

Oldenburgska

1712: Ljusgröna uppslag med vit rand.
1716: Ljusgröna uppslag med aurora-rand. Gula knappar (1714)

Marinregementet

1714: Stålgrå uppslag med vita "sløjfer" och gula knappar.
1716: Aurora-uppslag med vita "sløjfer" och gula knappar.

Första danska

Ljusblå uppslag med vita ränder och gula knappar.

Andra danska

Blå och gula uppslag med gula knappar.
I boken från 2005 skrev han att uppslagen var okända.

Tredje danska

Gröna och vita uppslag med gula knappar.
I boken från 2005 skrev han att uppslagen var okända.

Fjärde danska

Svarta och gula uppslag med gula knappar.
I boken från 2005 skrev han att uppslagen var okända.

Hansen

Upplöstes
 1713

Vita uppslag.

Baartig

Upplöstes
 1713

Orangea uppslag.

Östsjällands lantmilis

Röda, vita och ljusblå uppslag med gula knappar.

Västsjällands lantmilis

1714: Aurora, röd och vit. Gula knappar.
1717: Paille, röd och grön. Gula knappar.

Fyns lantmilis

Gröna uppslag med röd och vit rand. Gula knappar.

Ålborgs lantmilis

Gula uppslag med röd-blå ränder. Gula knappar.

Århus lantmilis

Blå, röda och svarta uppslag. Gula knappar.

Ribes lantmilis (m/1711)

 

Svarta uppslag med röd-blå rand. Gula knappar.

Ribes lantmilis (m/1716)

Röda uppslag med två blå ränder. Gula knappar.

Viborg-Lollands
lantmilis

Upplöstes
 1717

 Röda, paillegula och gröna uppslag. Gula knappar.

Oldenburgs lantmilis

Feuille morte-uppslag med två eller tre ränder med kombinationen vitt-ljusblått-vitt. Gula knappar.


Kavalleriet
 

 

Planschen
(1716)

Daniel Schorr
(knappfärg nämns ej)

Karsten Skjold Petersen (2014 och 2005)

Livgardet till häst

Blå uppslag med vita knappar.
Tidigare skrev han att uppslagen var ljusblå/bleumeranta med silverkant och vita knapphål..

Livregementet till häst

Gula uppslag. Knapparna var vita 1730.

Första själländska

Svarta uppslag

Tredje (Andra) själländska

Gula och svarta uppslag.

Första jylländska (m/1711)

 

Feuille morte-uppslag med vita ränder.
I boken från 2005 skrev han att uppslagen var okända.

Första jylländska (m/1716)

Gula uppslag med vit rand och vita knappar 1716-1734.
Tidigare skrev han att uppslagen var okända fram till 1722 då de var orangea med en vit rand och vita knappar.

Andra jylländska

Feuille morte-uppslag. Knapparna var gula 1735.
Tidigare skrev han att uppslagen var okända fram till 1722 då de var orangea
.

Tredje jylländska

1714: Mörkgröna uppslag. (Knapparna var gula 1735)
1716: Ljusblå uppslag med två aurorafärgade ränder.
Tidigare skrev han att uppslagen var okända fram till 1722.

Fjärde jylländska

Violetta uppslag med vita "sløjfer" fram till 1722.
Tidigare skrev han att uppslagen var okända fram till 1735.

Första fynska

Mörkgröna uppslag med vit rand. Knapparna var vita 1735.

Andra fynska

Gröna och aurorafärgade uppslag. Knapparna var gula 1735.

Holsteinska

Stålgrå uppslag fram till 1721.
I boken från 2005 skrev han att uppslagen var okända fram till 1722..

Württembergska

Ljusgröna uppslag. Knapparna var vita 1735.
I boken från 2005 skrev han att uppslagen var okända fram till 1722..

Dewitz, "Ungerska"
kyrassiärer (m/1711)

 

Stålgrå uppslag med vita "sløjfer".
"Sløjferna" nämndes inte 2005.

Dewitz, "Ungerska"
kyrassiärer (m/1716)

Gula uppslag med två ljusblå ränder. Knapparna var vita 1730.
Tidigare uppgav han uppslagsfärgen som paille 1722.

Brockdorff

Upplöstes
 1712

Regementet omnämns inte i Karsten Skjold Petersens böcker.

Själland-Fynska
lantkyrassiärerna

Ljusgröna och röda uppslag.
I boken från 2005 skrev han att uppslagen var okända.

Jylländska
lantkyrassiärerna

Ljusblå och svarta uppslag.
I boken från 2005 skrev han att uppslagen var okända.

Livdragonerna

Vita uppslag. Knapparna var vita 1735.

Bülows "Ungerska" dragoner

Upplöstes
 1712

Orangea uppslag (Rodstens dragoner)

Württemburg-Oels

Aurorafärgade uppslag.
I boken från 2005 skrev han att uppslagen var okända.

 
 

Planschen
(1716)

Daniel Schorr

Karsten Skjold Petersen (2014 och 2005)

Artilleriet (m/1711)

 

Danska kåren 1710-1723: Mörkblå uppslag och gula knappar
Holsteinska kåren 1714-1716: Violetta uppslag med gula knappar.

1711-1716: Violetta uppslag med gula knappar.
1716-1722: Mörkblå uppslag och gula knappar.

Artilleriet (m/1716)

Daniel Schorrs artikel

Här nedan följer en sammanställning av den information om de danska uniformsförordningar från 1711 och 1716 som Daniel Schorr hade publicerat på den numera nedlagda hemsidan www.northernwars.com. Just detta avsnitt var en förkortad version av Daniel Schorrs artikel om dansk-norska uniformer 1709-1720 som ingick i The Courier, Vol. VIII, No. 2 (1988). De nedanstående svartvita bilderna var de enda som fanns i den artikeln. Färgläggningen ovan är därför min egen och baseras på texten i Schorrs artikel. Regementena i röd text ingick i de hjälptrupper som var i Sjömakternas tjänst fram till 1714 och de var därför inte inkluderade i förordningen från 1711.

Infanteri

Uppslags-typ Uppslagsfärg Foder Knappar
Livgardet till fot A Paille Paille Silver
Grenadjärkåren A Blå Blått Silver
Drottningen A Gul Gult Tenn
Prins Christian (m/1711) A Svart Svart Mässing
Prins Christian (m/1716) E 1. Ljusblå, 2. Svart Ljusblått Tenn
Prins Carl H 1. Blå, 2. Orange Blått Tenn
Prins Georg H 1. Aurora, 2. Blå Aurora Tenn
Zepelin/Själländska C Feuille morte med vit kant Feuille morte Mässing
Fynska A Grön Grönt Mässing
Jylländska A Vit Vitt Mässing
Oldenburgska D 1. Grön, 2. Aurora Grönt Mässing
Marinregementet B Aurora med vit kant Aurora Mässing
Första danska D 1. Blå, 2. Vit Blått Mässing
Andra danska D 1. Blå, 2. Gul Gult Mässing
Tredje danska D 1. Grön, 2. Vit Grönt Mässing
Fjärde danska D 1. Svart, 2. Gul Gult Mässing
Hansens D 1. Vit, 2. Stålgrå Stålgrått Mässing
Baartig D 1. Vit, 2. Orange Orange Mässing
Östsjällands lantmilis F 1. Röd, 2. Vit, 3. Blå Blått Mässing
Västsjällands lantmilis F 1. Röd, 2. Vit, 3. Aurora Aurora Mässing
Fyns lantmilis F 1. Röd, 2. Vit, 3. Grön Grönt Mässing
Ribes lantmilis (m/1711) F 1. Röd, 2. Gul, 3. Svart Gult Mässing
Ribes lantmilis (m/1716) E 1. Röd, 2. Blå Rött Mässing
Århus lantmilis F 1. Röd, 2. Svart, 3. Blå Blått Mässing
Ålborgs lantmilis F 1. Röd, 2. Blå, 3. Gul Gult Mässing
Viborgs lantmilis F 1. Röd, 2. Paille, 3. Grön Paille Mässing
Oldenburgs lantmilis G 1. Röd, 2. Blå, 3. Vit, 4. Feuille morte Feuille morte Mässing


Kavalleri

Uppslags-typ Uppslagsfärg Foder  
Livgardet till häst A Blå Blått  
Livregementet till häst A Gul Gult  
Första själländska A Svart Svart  
Tredje (Andra) själländska D 1. Gul, 2. Svart Gult  
Första fynska D 1. Mörkgrön, 2. Vit Mörkgrönt  
Andra fynska D 1. Aurora, 2. Grön Grönt  
Första jylländska (m/1711) D 1. Feuille mortel, 2. Vit Feuille morte  
Första jylländska (m/1716) I 1. Gul, 2. Vit Gult  
Andra jylländska A Feuille morte Feuille morte  
Tredje jylländska J 1. Blå, 2. Aurora Blått  
Fjärde jylländska C Violett med vit kant Violett  
Holsteinska A Stålgrå Stålgrått  
Württemburgska A Ljusgrön Ljusgrönt  
Dewitz, "Ungerska" (m/1711) C Stålgrå med vit kant Stålgrått  
Dewitz, "Ungerska" (m/1716) D 1. Gul, 2. Blå Blått  
Brockdorff C Violett med vit kant Violett  
Jylländska lantkyrassiärerna D 1. Ljusblå, 2. Svart Ljusblått  
Själland-Fyns lantkyrassiärer D 1. Ljusgrön, 2. Röd Ljusgrönt  
Livdragonregementet A Vit Vitt  
Bülows dragoner D 1. Aurora, 2. Vit Aurora  
Württemburg-Oels A Aurora Aurora  


Artilleri

Uppslags-typ Uppslagsfärg Foder Knappar
Artilleriet (m/1711) A Violett Violett  
Artilleriet (m/1716)   Mörkblå Mörkblått Mässing

Planschen från 1716

Nedan visas en plansch på hur den danska arméns ärmuppslag skulle se ut 1716 (Rigsarkivet, Landetatens arkiv, Krigskancelliet). Bilden har här blivit något mörkare än vad den är i Karsten Skjold Petersens bok från 2005 som jag har hämtat den ifrån.

Referenser

Höglund, Lars-Eric – Sallnäs, Åke. Stora nordiska kriget 1700-1721, II. Karlstad (2003)
Schorr, Daniel. Danish-Norwegian uniforms 1709-1720. *
Skjold Petersen, Karsten. Den danske hærs uniformer i 1700-tallet. Köpenhamn (2005)
Skjold Petersen, Karsten. Kongens klæder. Köpenhamn (2014)
Snorrason, Torstein. Danish Uniforms 1699-1712. *

* = artiklar som publicerades 2008 på den numera nedlagda hemsidan www.northernwars.com