Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar
 

   


 
 

 
 


 
 

 
 

 

Örjan Martinsson

Följande tabell innehåller en förteckning över svenska regementen under det stora norra kriget och visar var de befann sig under kriget (färgerna) och vilka strider och belägringar de deltog i (bokstäverna, normal stil för strider och kursiv stil för belägringar). När det gäller de indelta regementena anger kolumnen bredvid regementsnamnen deras nominella styrka. Detta saknas för de andra regementena eftersom både deras faktiska och nominella styrka förändrades under krigets gång.

Danmark Norge Sverige Finland Baltikum Belarus, Ukraina
Slesvig-Holstein Bremen-Verden, Mecklenburg, Pommern Sachsen Polen Osmanska riket
D = Düna (1701), Dorpat (1704)
E = Erastfer
F = Fraustadt
G = Gemäuerthof (1705), Gadebusch (1712)
H = Hummelshof (1702), Holowczyn (1708), Helsingborg (1710)
J = Jakobstadt
K = Kliszow (1702), Kalisz (1706)
L = Ljesna
N = Narva
P = Pultusk (1703), Punitz (1704), Poltava (1709), Pernau (1710), Pälkenä (1713)
Po = Posen
R
= Riga
Re = Reval
S
= Stralsund (1711, 1715), Stade (1712), Stettin (1713), Storkyro (1714), Strömstad (1717), Stäket (1719)
T = Tönningen
V = Viborg

W = Warszawa (1705), Wismar (1711, 1713, 1716)

  Indelt infanteri 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Uppland 1 200  

D

K

         

H

P

H                      
 Södermanland 1 200        

Po

 

F

      H   G T          

S

   
 Östergötland 1 200                

H

P H   G T                
 Jönköping 1 100                   P H        

S

           
 Kalmar 1 100    

K

            P H                      
 Kronoberg 1 100            

F

      H          

W

         
 Älvsborg 1 200                     H   G T                
 Västgöta-Dal 1 200                         G T                
 Skaraborg 1 200          

W

      P            

W

         
 Närke-Värmland 1 674 N D K       F     P     G T                
 Västmanland 1 200 N D K       F   H P

H

  G T                
 Dalregementet 1 200 N D K           H P     G T                
 Hälsinge 1 200 N D     J G     L       G T                
 Jämtland 1 048                                            
 Västerbotten 1 056  

D

K

     

F

  H

P

             

S

       
 Österbotten 1 200

R

             

L

 

R

    P

S

             
 Björneborg 1 025 N               L           S              
 Åbo län 1 025

R N

              L   R     P S              
 Nyland 1 025 N               L   R       S              
 Tavastehus 1 025 N                   V     P S              
 Savolax 1 037 N                         P S              
 Viborg 875 N                   R     P S              
Männings- & utskrivet infanteri 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Upplands 3-männingar        

J

G

    L                          
 Östgöta-Sörmlands 3-männingar    

K

                               

S

   
 Smålands 3-männingar        

J

G

   

L

                         
 Västgöta 3-männingar                                            
 Närke-Värmlands 3-männingar        

J

G

    L                          
 Hälsinge 3- & 5-männingar                                            
 Västerbottens 3-männingar                              Oklar historik.
 Åbo, Björn. & Nylands 3-männ.

N

     

J

     

L

                         
 Tav., Viborg & Savolax. 3-männ.

N

     

N

                                 
 Björneborgs fördubbling                    

V

                     
 Åbo fördubbling                                            
 Nylands fördubbling                    

V

                     
 Tavastehus fördubbling                                            
 Savolax fördubbling                                            
 Viborgs fördubbling                                            
 Wierlands lantregemente            Förenades med Jerwens lantregemente 1704
 Jerwens lantregemente         N  Bildade 1704 stam till Stabsmajoren i Revals värvade bataljon.
 Harriens lantregemente        

 

         

Re

                     
 Wieks lantregemente         N  Bildade 1704 stam till Stabsmajoren i Revals värvade bataljon.
 Ösels lantbataljon                

L

                         
 Pernaus lantbataljon            Bildade 1703 stam till J. H. von Schwengelns regemente
 Fellins lantbataljon            Bildade 1703 stam till J. H. von Schwengelns regemente
 Oberphalens lantbataljon        

D

 Omvandlades 1703 till värvad bataljon (G. G. Wrangels)
 Dorpats lantbataljon        

D

 Omvandlades 1703 till en 400 man stark värvad bataljon
 Nüggens lantbataljon        

D

 Omvandlades 1703 till en 400 man stark värvad bataljon
 Sagnitz lantbataljon    

H

                                     
 Walks lantbataljon                                            
 Wolmars lantbataljon                                            
 Wendens lantbataljon            Bildade 1703 stam till C. F. von Mengdens värvade regemente
 Treydens lantbataljon            Bildade 1703 stam till C. F. von Mengdens värvade regemente
 Kokenhusens lantbataljon    

 

                                     
 Tirsens lantbataljon            Omvandlad till värvad bataljon och 1705 insatt i von Mengdens reg.
 Marienburgs lantbataljon            Bildade 1703 stam till C. F. von Mengdens värvade regemente
 Bergsregementet                                            
 Upplands 5-männingar                     H                      
 Smålands 5-männingar                     H                      
 Västgöta 4- & 5-männingar                                            
 H. G. Buddenbrock                                            
 Per Banér                                            
 Bremens lantregemente                        

S

                 
 Anklams lantregemente                          

S

 

S

           
 Rügens lantregemente                              

S

           
 Stettins lantregemente                          

S

 

S

           
 Östra Skånska                                            
 Västra Skånska                                            
 Halland                                  

S

       
 Klingstedt – Wrangel                             S            
  Värvat infanteri 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Livgardet N D K           H P                        
 Svenska livregementet  

 

                     

W

   

W

         
 Tyska livregementet                           S  

S

           
 Malmö garnisonsregemente                              

S

           
 Riksänkedrottningens livregemente                           S   S            
 Pommerska            

K

            S   S            
 Stralsunds garnisonsregemente                       S

G

T   S            
 Wismars guvernörsregemente T                     W        

W

         
 Wismars garnisonsregemente T                     W S     S            
 Bremiska                         S

S

  S            
 Stades garnisonsregemente

T

                      S      

W

         
   Rigas guvernörsregemente R                   R                      
   Rigas garnisonsregemente R D

H

              R                      
 Skytte   E    

D

          R                      
 Narvas garnisonsregemente

N

      N                                  
 Ingermanländska                    

V

                     
   de la Gardie    

H

 

N

      L                          
 Stackelberg   E

H

              R                      
   von Liewen   E H              

Re

                     
   Zöge         D                                  
   Nieroth                    

Re

                     
   Mellin                     Re

 

                   
 von Mengden                     R                      
 von Schwengeln                    

P

                     
   von  Bechern                     R                      
 Stabsmajoren i Revals bataljon                     Re                      
 Elbings garnisonsregemente                    

 

 

G

T   S            
 Breitholtz                                            
 Rhenländska                               S            
 Finska värvade bataljonen                          

P

S

             
 Grenadjärbataljonen                                  

S

       
  Värvade krigsfångar 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Bayerska             K                              
 Franska             K  Konverterades till ett dragonregemente 1707
   Schweiziska             K                              
 Sachsiska                     H                  
 von Straelborn                                            
 Boije                                            
 Seulenburg                                            
 Stöhr                                            
    1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
  

  Indelt kavalleri 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Livregementet 1 505   D K

P

        H P H                      
 Östgöta 1 000     K     W     H P H                      
 Småland 1 000     K

P

  W     H P H                      
 Södra Skånska 1 000     K  

P

        P                        
 Norra Skånska 1 000      

P

Po

 

F K

FK   P                        
 Riksänkedrottningen 800                    

H

  G T                
 Bohusläns dragonskvadron 504                                            
 Västgöta 1 000                    

H

  G T                
 Jämtlands kompani 100                                            
 Åbo & Björneborgs 1 000 N E H  

J

G

    L

P

     

P

S              
 Nylands 1 000 N      

P J

G

F

  H

P

        S              
 Karelska 1 000 N               L           S              
 Karelska lantdragonerna 313          

G

    L                          
  Adelsfanor 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Svenska        

P

 

F

     

H

     

S

             
 Bremen-Verdiska                                            
 Pommerska                                            
 Livländska

R

       

G

   

L

  R                      
 Estniska & Ingermanländska

N

     

J

G

        R                      
  Stånds- & lantdragoner 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Upplands ståndsdragoner  

E

   

J

G

   

L

                         
 Skånska ståndsdragonerna      

P

 

 

F

   

P

                       
 Västgöta ståndsdragoner                                            
 Finska ståndsdragonerna                                            
 Gotlands ståndsdragoner                                            
 Estlands lantdragoner      Insattes i Ösels lantdragoner efter slaget vid Rappin 1701        
 Ösels lantdragoner          

G

   

L

                         
   Livlands lantdragoner          

G

       

R

                     
   Laurentzens fridragoner        

J

G

                               
  Männingskavalleri 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Upplands 3-männingar        

W

       

P

                       
 Skånska 3-männingarna                    

H

                     
 Västgöta 3-männingar                    

H

                     
 Åbo, Nyland & Viborgs 3-männ.

N

                                         
 Åbo läns fördubbling                                            
 Nylands fördubbling                                            
 Karelska fördubblingen                                            
 Upplands 5-männingar                    

H

                     
  Värvat kavalleri 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Drabantkåren N D K P         H P                        
 Vallackerna (Niesterska, Polska)            

F

   

P

         

S

           
 Bremiska         P Po              

G

T   S            
 Pommerska         P              

G

T   S            
 Estniska

N

                 

Re

                     
  Värvade dragoner 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Ingermanländska                    

V

     

S

             
   W. A. von Schlippenbach    

H

   

G

    L                          
   G. E. d'Albedyhl – Schreiterfeldt        

J

G

    L                          
   A. J. von Schlippenbach – Skogh          

G

    L                          
 Livdragonerna

N

 

K

 

P

 

F

  H P                        
 Bremiska        

P

  F          

G

T                
 Verdiska             F K          

G

T  

S

           
 Pommerska            

F

         

G

T                
 Meijerfelt        

Po

                                 
 Hielm                  

P

                       
 Dücker        

P

        P                        
 Taube        

Po

        P                        
 Grenadjärer till häst                                            
 H. O. d'Albedyhl                                            
 Gyllenstierna                  

P

                       
 Franska                                            
 von Schwerin                        

S

                 
 Smiegelski                        

G

T                
 Bassewitz                      

W

G

T   S            
 Benderska                                            
 Vietinghoff                               S            
 Tyska                                            
    1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720

Tabellen är inte komplett eftersom det fanns flera mindre förband som jag nästan helt och hållet saknar uppgifter om (bland annat hur länge de existerade). I denna grupp finns Lewenhaupts frikompani som ska ha ingått i Lewenhaupts armé, Enspännarekompaniet som assisterade generalkvartersmästaren samt garnisonsförbanden i Arensburg och Kajana. Dessutom andra frikompanier såsom Petter Långströms.

De holsteinska regementen som var i svensk tjänst 1714-1715 redovisas på sidan om Holstein-Gottorps armé.