Örjan Martinsson

 

 • 12 november En ny ommöblering av "Svensk historia"-delen har ägt rum. Avdelningen om Sveriges kungar har delats upp i tre (Vikingatiden, Medeltiden och Nya tiden). Dessutom har sammanslagningar av sidor skett samt nya presentationssidor tillkommit. En av sammanslagningarna har resulterat i att innehållet i den har utökats (Riksämbetsmännen). Dessutom har bredden på alla sidor på hela hemsidan nu blivit enhetlig.
 • 24 september En sida om Holstein-Gottorps armé har lagts till.
 • 11 augusti Sidorna om slaget vid Stresow har reviderats så att de nu består av endast sida, men med ett utökat innehåll. Även sidorna om den preussiska armén har slagits ihop, och utökats med information om deras uniformer.
 • 4 juni En fördjupningsartikel om Närke-Värmlands regemente har lagts till.
 • 19 februari Sidorna om den sachsiska armén har reviderats med nya bilder och korrigeringar av texten samt utökats med en sida den sachsiska arméns organisation.
 • 29 januari En sida om svenska arméns halsdukar under karolinsk tid har lagts till.
 • 8 januari En sida om de indelta infanteriregementenas fansviter 1674-1760 har lagts till. Dessutom har flera bilder på fanor och standar som inte finns i Armémuseums samlingar lagts till i sidorna om bevarade fälttecken.

 • 11 december De sidor som omnämndes i föregående uppdatering har omorganiserats och blivit kraftigt utökade så att man nu kan följa de indelta regementenas uniformsförändringar under hela stora nordiska kriget samt ett urval av de övriga regementena: infanteri, kavalleri, finska regementen.
 • 26 november Bilderna på de svenska regementenas uniformer i Karoliner-delen har reviderats och fått ett helt nytt och mer varierat utseende. Sidorna med som skildrar den hur de svenska uniformerna såg ut 1700 och 1709 har också reviderats med mer text och bilder, kavalleri-sidan har nu precis som infanterisidorna blivit delad i två.
 • 13 november En längre artikel (14 sidor i wordformat) har lagts till som skildrar det diplomatiska spelet 1700-1709 som resulterade i att den antisvenska koalitionen återupprättades.
 • 3 november Namnet på hemsidan har kortats ned från "Tacitus.nu" till bara "Tacitus". Detta skedde i samband med att jag gjorde en mindre ommöblering och översyn av "Svensk historia"-delen. Inget innehåll har lagts till eller tagits bort (med undantag för mina länkförteckningar som efter mitt fleråriga uppehåll från Tacitus hade förvandlats till en kyrkogård för borttagna sajter). Däremot har flera sidor slagits ihop, däribland just denna sida som listar uppdateringarna.
 • 30 oktober En artikel som skildrar det diplomatiska spel som resulterade i bildandet av den antisvenska koalitionen och därmed det stora nordiska krigets utbrott 1700 har lagts till (nio sidor i word-format).
 • 16 oktober En längre artikel (14 sidor i word-format) om den karolinska uniformens evolution har publicerats.
 • 6 mars Sidor om ryska infanteriet och kavalleriets uniformer under stora nordiska kriget har lagts till.

Tacitus har funnits på Internet sedan våren 2002. Det nuvarande namnet och adressen kom dock till först i december 2003.  Från och med den 7 november 2002 började jag redovisa mina uppdateringar på hemsidan på en särskild sida. Under åren som har gått har uppdateringssidan försvunnit (mars 2003) för att sedan återkomma som en tråd i den första inkarnationen av mitt forum (augusti 2003) och därefter i den andra (september 2004). Sedan när forumet blev lösenordsskyddat (januari 2009) flyttade jag över innehållet och fördelade dem på separata sidor för varje år. Men 2022 blev de sammanslagna till en enda sida.

2002

2003

2004

2005

2006


2007


2008


2009


2010


2011


2012


2013


2014


2015


2016

För den som är nyfiken på hur min hemsida har sett ut genom åren (inte bara förstasidorna) så finns den utmärkta sajten Internet Archive. Skriv bara in adressen på den sida du vill se så kan du göra en tidsresa och klicka dig vidare i äldre upplagor av min sajt. Åren 2002-2003 hade min hemsida adressen home.student.uu.se/o/orma1967/ och därefter www.tacitus.nu.


Förstasidan till det som skulle bli Tacitus.nu såg ut så här den 12 november 2002

7 november En gästbok läggs till.

11 november En artikelsida, uppdateringssida och en artikel om Stora nordiska kriget läggs till. Texter om Karl XII, Ulrika Eleonora och Fredrik I tillförs temat Svenska kungar. Källförteckningen och innehållsförteckningen får ett nytt utseende.

18 november Sidorna om ätten Holstein-gottorp och ätten Bernadotte färdiga. Startsidan och länkförteckningen får ett nytt utseende. Flera nya länkar läggs till. Dessutom mindre redigeringar av hemsidans texter.

21 november En sida om medeltida makthavare läggs till temat Svenska kungar. Länkförteckningen utökas med fyra nya länkar.

25 november Sidan om riksföreståndarna klar, därmed är hela temat om Svenska kungar färdigt. Kronologin ändras så att den gustavianska perioden omfattar åren 1772-1809.

3 december Ett helt nytt avsnitt, "Historisk kalender", införs. Det innebär att tretton nya sidor läggs till och att den blå kantlisten på alla gamla sidor ändras. Som en följd av detta ändras också startsidan samt innehålls- och källförteckningen.

16 december Problem med min Internetanslutning har förhindrat mig från att uppdatera hemsidan. Nu kan jag äntligen lägga till fem kartor på sidan om medeltidens gränsförändringar. Dessutom utvidgas länkförteckningen och ytterligare händelser läggs till den historiska kalendern. Slutligen har jag anslutit mig till "Sveriges historiaringen", vilket syns på startsidan.

17 december Temat Befolkning utvidgas med fem nya sidor

18 december Den historiska kalender utökas så att bara 80 dagar är tomma

13 januari Inläggen om Karl XII:s död i gästboken flyttas till en egen artikel. Uppgiften om samma händelse i kronologin ändras. Tre nya händelser läggs till den historiska kalendern.

20 januari Brevväxlingen mellan mig och Anders Wesslén om Karl XII:s död läggs till hemsidan som del 2 till artikeln som lades till förra veckan. (båda två finns inte längre kvar)

Under februari och mars ändrade jag designen på hemsidan och möblerade om innehållet. De viktigaste förändringarna på innehållet var att stora teman förvandlades till självständiga sektioner av hemsidan. Mindre teman blev nedlagda och förvandlades till artiklar. Stora sidor delades upp i flera mindre och några sidor försvann helt och hållet, däribland uppdateringssidan.

 
Hemsidans utseende den 2 maj 2003 (efter designändringen i februari)

Under våren lade jag till porträtt på kungarna. I juli skedde en stor utvidgning av kartsektion. Alla gamla kartor gjordes om och nya kartor över de skandinaviska ländernas gränsförändringar lades till. I augusti skapades sedan ett forum (nedlagt 2009) som ersatte den gamla gästboken.

10 september Jag har samlat alla länkförteckningar i en ny sektion av hemsidan och även utvidgat dem. Dessutom har varje sektion fått en räknare vars symbol syns i det nedre högra hörnet på varje startsida.

25 september Jag har nu gjort en utvidgning av sektionen "Svenska kungar". Utöver en lista över Sveriges katolska ärkebiskopar har jag lagt till danska, norska, engelska, brittiska, skotska och tyska regentlängder. Förmodligen kommer de i framtiden att bilda en egen sektion av hemsidan när jag har lagt till fler regentlängder.

Jag har även fyllt igen januari månads luckor i den historiska kalendern. Anders Lundin har skickat mig en så lång lista på händelser som ägde rum under januari att jag nog kommer att behöva göra större förändringar på kalendern för att få med alla nya datum.

2 oktober Tre nya sidor med händelser från januari månad har lagts tilll den historiska kalendern. Folkomröstningen om euron den 14:e september har också lagts till. Jag ska någon gång uppdatera mina sidor om Sveriges folkomröstningar så att även den senaste kommer med. Men eftersom jag har mycket annat att göra kommer det nog att dröja.

Regentlistan över tyska kejsare och kungar har dessutom utvidgats.

15 oktober Kartsektionen har utvidgats med en sida om istiden. Alla sidor på hemsidan har också fått en länk till "Historical Atlas" som är min engelska översättning av främst kartsektionen.

23 oktober En sida om gränsförändringarna i Slesvig-Holstein har lagts till. Dessutom har kartorna i startsidan och i kronologin bytts ut. Länkförteckningarna har också möblerats om och många nya länkar har lagts till.

19 november En helt ny sektion med utländska regentlängder har skapats. Nya regentlängder är Frankrike, Frankerriket, Polen, Ungern, Österrike och Brandenburg-Preussen.

Den gamla sektionen Historiska artiklar har tagits bort och länken till de filer som utgjorde sektionen finns på startsidan. De tre olika källförteckningar som jag hade har slagits ihop till och finns nu länkad från startsidan.

25 november Böhmens regentlängd har lagts till.

26 november Källförteckningen på min hemsida har rationaliserats bort. Jag har varit dålig på att uppdatera den och har nu valt att flytta innehållet till en tråd i det här forumet. Har ni några frågor om vilka källor jag har använt mig av är det bara att posta dem i den tråden.

De filer som tidigare ingick i sektionen artiklar har fått en mer framskjuten plats på förstasidan. Artikeln om landskap har jag tagit bort eftersom den var ganska meningslös, den var bara ett minne av min för länge sedan nerlagda plan att skriva om varje landskaps historia. Min B-uppsats i historia som var bland det första jag la upp på hemsidan är nu inte längre tillgänglig på hemsidan. Den passade inte tillsammans med de andra sidorna.

4 december Regentlängder till Spanien, Kastilien, Aragonien och Bägge Sicilierna har lagts till.

18 december Jag har nu bytt Internetadress från http://home.student.uu.se/o/orma1967 till http://www.tacitus.nu. Min hemsida byter därmed namn till Tacitus.nu. I samband med flytten har också en hel del ommöbleringar skett.

Ursprungligen var det även tänkt att jag skulle fräscha upp layouten på sidorna. Men arbetet med att strukturera om hemsidan och fixa alla länkar har varit så pillrigt att jag skjuter upp det till en obestämd framtid.


Startsidans utseende den 27 december 2003 efter namnbytet och adressändringen

8 januari Tyvärr hade jag tydligen inte lyckats fixa alla länkar när jag jag åkte hem för julen. Ett besvärande stort antal var fortfarande brutna. Nu har dessa åtgärdats tillsammans med flera andra småfel som hänger ihop med flytten till www.tacitus.nu

En nyhet är att jag har tagit tillbaka den gamla gästboken. Dessutom är inte forumet länkat från alla sidor längre. För att utveckla forumet har jag publicerat ett antal artiklar från nordisk familjebok som kan vara av intresse för andra än mig själv. Artiklarna är dock endast tillgängliga för medlemmar.

9 januari Regentlängdssektionen har strukturerats som och indelats i geografiska undergrupper. Dessutom har nya kartor lagts till i den sektionen och på startsidan. Förhoppningsvis har hemsidan nu funnit sin form och att det kommer att dröja innan det blir aktuellt med några fler ommöbleringar.

20 januari Regentlängdssektionen har utvidgats med Savoyen-Sardinien och en påvelängd. Dessutom har kunga- och kejsarkronor lagts till som nya symboler och färgkodningen setts över.

 
Startsidans utseende den 8 februari 2004, kartan hade lagts till en månad tidigare och skulle vara kvar där fram till våren 2008.

I Statsmän-sektionen har en sida om Sveriges hertigar lagts till.

27 januari Regentlängdssektionen har utvidgats med Portugal, Finland, Ryssland och Turkiet. Smärre förändringar av layouten har också gjorts. Bland annat har kartorna i den sektionen förminskats så att inte alla besökare ska behöva scrolla ner till länkarna.

28 januari Regentlängder för Belgien, Nederländerna och Litauen har lagts till.

20 februari Utöver regentlängder över Bayern och Navarra som har lagts till tidigare har jag nu också lagt till Hannover, Romarriket, Bysantinska riket, Grekland, Bulgarien, Serbien, Kroatien, Rumänien, Valakiet, Moldavien och Transsylvanien. Dessutom har strukturen på regentlängdsfilerna ändrats, denna förändring är inte synlig men innebär att filstorlekarna i genomsnitt har halverats.

25 februari Regentlängder för Württemberg, Milano och Toscana har lagts till. Italiens regentlängd har flyttats till en egen sida.

8 mars Sachsens regentlängd har utökats så att alla sisådär tusen olika sachsiska hertigdömen som har existerat genom tiderna numera finns medtagna i regent-sektionen. Med detta sätter jag punkt för de senaste månadernas arbete med Europas regentlängder. Fler länder kommer att tas med i framtiden. Men det lär nog dröja ett bra tag innan det blir aktuellt.

31 mars En sida om kejsartitelns ursprung och de olika kejsardömen som har existerat genom tiderna har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/titlar/kejsare.htm

6 april Sidan om valdeltagandet har utökats med mer statistik och ett nytt diagram. En sida som redovisar partiernas valresultat i riksdags-, landstings- och kommunalvalen har också lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/politik/valdeltagandet.htm
http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/politik/valresultat.htm

22 april Befolkningssektionen har utvidgats med elva nya sidor. Nu finns det befolkningsstatistik från varje land i Europa, med undantag av de riktigt små staterna.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/befolkning/

3 maj Som en följd av att EU har fått tio nya medlemsstater har sidan om EU:s utvidgning uppdaterats. de gamla kartorna har dessutom blivit ersatta av nya och större Europakartor.

Eftersom min hemsida är uppkallad efter den romerske historikern Cornelius Tacitus kan det vara lämpligt att ha en text om hans liv. En sådan text har nu lagts till och finns på adressen:

http://www.tacitus.nu/tacitus.htm

26 juni Den historiska atlasen har utökats med kronologier och kartor över Romarrikets historia.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/romarriket.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/rom1.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/rom2.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/rom3.htm

30 juli Tio kartor över Europa från 1648 till idag har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/europa.htm

9:augusti Kartor med berättande text om Preussens historia har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/preussen.htm

20 augusti En karta som täcker Preussens territoriella utveckling mellan 1871 och 1929 har lagts till de befintliga sidorna. Dessutom har texten för den aktuella tidsperioden justerats något.

14 september Kartor och berättande text om Frankerriket historia från 358 till 911 har lagts till och regentlängden över Italien har utökats till att omfatta germanrikena.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/frankerriket.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/frankerriket2.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/italien/italien.htm

17 september Forumet har flyttat från http://svenskhistoria.proboards7.com/index.cgi till http://forum.tacitus.nu/index.php (forumet nedlagt sedan 2009)

20 september En regentlängd över Visigoternas rike har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/iberiska/visigoterna.htm

25 september Regentlängder över Svebernas och Vandalernas riken samt över alla burgundiska stater har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/vasteuropa/burgund.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/iberiska/sveberna.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/italien/vandalerna.htm

7 november En översyn har gjorts av regentlängderna för att göra dem mer enhetliga. Dessutom har färgkoderna ändrats och tre sektioner med nya regentlängder har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/baltikum/
Utöver Litauen innehåller den nya regentlängder över Tyska orden, Livländska orden, Preussen, Kurland samt furstbiskopsdömena Riga, Dorpat, Ösel-Wieck och Kurland.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/benelux/
Utöver Nederländerna och Belgien innehåller den nya regentlängder över Holland, Flandern, Hainaut, Geldern, Brabant, Namur, Limburg och Luxemburg

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/frankrike/
Utöver Frankrike, Frankerriket och Burgund innehåller den nya regentlängder över Akvitanien, Lothringen, Normandie och Provence.

19 november Fyra sidor med med regentlängder över Pfalz, Holstein och Slesvig-Holstein har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/pfalz1.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/pfalz2.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/holstein.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/slesvig-holstein.htm

3 december Ytterligare fyra tyska regentlängder har lagts till. Denna gång över Braunschweig, Hessen och Oldenburg med Delmenhorst.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/braunschweig1.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/braunschweig2.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/hessen.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/oldenburg.htm

10 december Regentlängder över Baden, Mecklenburg och Thüringen har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/baden.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/mecklenburg.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/thuringen.htm

20 december Nassau och Anhalt har lagts till i regentlängdssektionen.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/nassau.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/nassau2.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/anhalt.htm

31 december Regentlängder för Pommern, Rügen och Meissen har lagts till och den polska avdelningen har fått en indexsida.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/polen/
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/polen/pommern.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/meissen.htm

För övigt har forumet blivit uppdaterat från version 2.0.10 till version 2.0.11. Någon märkbar förändring har inte skett men den var nödvändig eftersom det har kommit ut ett virus som utnyttjar en säkerhetslucka i den gamla versionen. Av den anledningen var forumet avaktiverat under mellandagarna.

7 januari Regentlängder över Schwaben, Franken och Schlesien har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/schwaben.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/franken.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/polen/schlesien.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/polen/oberschlesien.htm

Dessutom har Brandenburg-Preussens regentlängd utökats med dess föregångare markgrevskapet Nordmark. Mährens markgrevar har bifogats till Böhmens regentlängd.

9 januari När jag gjorde en närmare granskning visade det sig att Mährens historia var mer komplicerad än vad jag först trodde. Dess regentlängd har därför utökats och blivit en egen sida.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/centraleuropa/mahren.htm

24 januari Thüringens regentlängd har utökats till att omfatta även tiden före lantgrevskapet. Meissens regentlängd har kompletterats med markgrevskapen Ostmark, Merseburg och Zeitz. Kartan i Centraleuropas indexsida har bytts ut. Dessutom har smärre justeringar av Mährens och Österrikes regentlängder gjorts. Slutligen har nya regentlängder över furstendömet Hohenzollern, borggrevskapet Nürnberg och markgrevskapen Ansbach och Bayreuth lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/hohenzollern.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/nurnberg.htm

31 januari Länkförteckningarna har omorganiserats och utökats något.

Nya regentlängder för den här gången är: Jülich, Kleve, Berg, Mark, Ravensberg, Tyrolen, Salzburg, Kärnten och Steiermark.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/julich-kleve.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/centraleuropa/tyrolen.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/centraleuropa/salzburg.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/centraleuropa/karnten.htm


Startsidans utseende den 4 februari 2005

10 mars En regentlängd över Parma har lagts till. Sidan om Tysklands befolknings har dessutom utökats och gjorts tydligare

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/italien/parma.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/befolkning/tyskland.htm

Som ni kanske har märkt så har jag tagit det lugnt den sista tiden. Efter att ägnat mycket tid och energi åt tyska regentländer under hösten och vintern har jag valt att trappa ner tempot på arbetet med hemsidan under våren. Bortsett från mindre justeringar och tillägg kommer det därför inte att ske några större uppdateringar förrän under sommaren då jag har tänkt börja med projektet att rita kartor och skriva texter om Tysklands historia

24 april En ny sektion om svenska landskap har lagts till och den innehåller just nu sidor om Skåne, Småland och landskapen i Nedre Norrland. Sektionen är fortfarande under uppbyggnad och fler sidor kommer att läggas till efterhand i mån av tid.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land

Den här förändringen av Svensk historia-delen har också lett till att den historiska kalendern har lyfts ut och blivit en fristående sektion. Den passade inte riktigt in bland de övriga och som fristående sektion går det nu att lägga in internationella händelser i den. Som en följd av detta har adressen till kalendern ändrats. (kalendersidorna slogs 2022 samman till en enda fil och är nu åter i "Svensk historia"-delen.)

En annan nyhet är att alla sidor på hemsidan (bortsett från den historisk atlasen) nu länkar till forumet. Det fanns tidigare en sådan länk till det gamla forumet, men jag tog bort den eftersom den låga aktiviteten gjorde att det inte kändes befogat att länka till den överallt. Naturligtvis innebar det att forumaktiviteten sjönk från att vara låg till att bli näst intill obefintligt. Nu när det har varit lite liv i Loungen kan det vara värt att testa det igen och se vad som händer.

15 maj En artikel om Gotlands historia har lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/gotland.htm

28 maj En sida om Västerbottens, Norrbottens och Lapplands historia har lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/vasterbotten.htm

19 juli Det var länge sen sist men i gengäld blev det en riktigt stor uppdatering denna gång. Fördjupningsartiklar om Gustav Vasa vars omfång motsvarar ungefär 22 A4-sidor har lagts till.

Fakta om Gustav Vasa
Kronologi över Gustav Vasas tid
Gustav Vasas familj

Gustav Vasas tidiga år - 1496-1520
Befrielsekriget - 1521-1524
Sturepartiet och upproren - 1523-1533
Skulden till Lübeck och reformationen - 1523-1541
Den tyska perioden och Dackefejden - 1538-1543
Gustav Vasas sena år - 1544-1560

25 september Ett liknande arbete om Karl Knutsson (Bonde) har lagts till.

Fakta om Karl Knutsson Bonde
Kronologi över Karl Knutsson Bondes tid
Karl Knutssons familj och uppväxt

Upproren mot Erik av Pommern - 1434-1439
Kristoffer av Bayern och Karl Knutssons kungaval - 1440-1448
Karl Knutssons första kungatid - 1448-1457
Exilen i Preussen och återkomsten till Sverige - 1457-1466
Anarkin och tredje gången kung - 1466-1470

16 oktober En artikel om Dalarnas och Västmanlands historia har lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/dalarna.htm

19 oktober En artikel om Värmlands historia har lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/varmland.htm

30 oktober Jag har valt att komplettera min artikel om Hälsinglands historia med en sida om hur Adam av Bremen skildrade detta landskap.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/halsingland2.htm

2 november Artiklar om Blekinges och Ölands historia har lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/blekinge.htm
http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/oland.htm

17 november En artikel om Bohusläns historia har lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/bohuslan.htm

8 december Nu har även en artikel om Hallands historia skrivits.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/halland.htm


Startsidans utseende den 27 april 2006

15 juni Jag har nu inlett ännu ett projekt och börjat skanna in Per Perssons översättningar av Tacitus mindre skrifter. Först ut är Dialogus de oratoribus.

http://www.tacitus.nu/cornelius/index.html

18 juni Nu har även Agricola skannats in och lagts upp på internet. Till skillnad från Dialogus har jag denna gång även tagit med de omfattande kommentarerna. Agricola är ett äremminne över Tacitus svärfar men intressant genom att den utöver Agricolas liv även skildrar romarnas erövring av Britannien samt innehåller en geografisk och etnografisk beskrivning av nämnda ö.

21 juni Det som för svenskar är Tacitus mest kända verk, Germania, har nu skannats in. Dessvärre utan Per Perssons kommentarer eftersom dessa är helt enkelt för omfattande och dessutom skrivna med en så liten stil att felprocenten blir mycket hög när man försöker skanna dem. I likhet med Dialogus kommer jag istället lägga upp dem på hemsidan vid ett senare tillfälle.

Däremot har jag också skannat in två exkursioner om germanerna från Julius Caesars verk om det galliska kriget. Tacitus använde honom som källa, men avviker på en del punkter från honom, så det kan vara intressant att jämföra Germania med Caesars skildring. Denna skildring innehåller även en berömd anekdot om älgar.

http://www.tacitus.nu/cornelius
http://www.tacitus.nu/cornelius/caesar.htm

29 juni Jag har fått mejl som har uppmärksammat mig på att mina europakartor behöver uppdateras och att en montenegrinsk regentlängd kunde vara ett lämpligt tillskott till hemsidan med tanke på att Montenegro nyligen blev självständigt.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/balkan/montenegro.htm

Jag har under veckan som har gått även försökt skanna in Per Perssons kommentarer till Germania. Men dessa är alldeles för omfattande och går in på varenda detalj i den latinska originaltexten så att jag hann bara renskriva de femton första kaptlen innan jag tröttnade. Dessa finns nu i alla fall under Germanias brödtext på samma sätt som med Agricola. Det lär tyvärr dröja länge innan resten av kommentarerna läggs till.

30 juni Regentlängder över Albanien och Bosnien-Hercegovina har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/balkan/albanien.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/balkan/bosnien.htm

24 juli Jag upptäckte att jag hade några halvfärdiga regentlängder från fjolåret som jag hade glömt bort. Dessa har nu färdigställts och regentlängder över Venedig, Mantua, Modena, Reggio och Ferrara har därmed lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/italien/venedig.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/italien/mantua.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/italien/modena.htm

2 augusti Nu har jag äntligen lagt till Per Perssons anmärkningar till Germania och Dialogus. Anmärkningarna till Germania är fyra gånger mer omfattande än själva huvudtexten och ger en god inblick i forskningsläget för över 70 år sedan. Bortsett från arkeologiska fynd som i stor utsträckning har bekräftat Tacitus skildring torde Per Perssons kommentarer fortfarande vara aktuella.

För den som vill skriva ut Germania har jag även lagt till en word-fil som innehåller hela skriften, dock inte anmärkningarna. Den som vill klippa ut ett avsnitt ur Germania för att citera den bör lämpligen göra det från word-filen så att inte siffrorna som hänvisar till anmärkningarna kommer med och blir normalstora.

http://www.tacitus.nu/cornelius/Germania.doc

Om det finns någon efterfrågan på en word-fil av Dialogus eller Agricola så får ni kontakta mig så att jag kan ordna det.

12 augusti En artikel om Per Persson från Nordisk Familjebok har lagts till. Jag noterade i denna att översättaren av Tacitus mindre skrifter föddes i Västra Vingåker i Södermanland. Släkt med Göran?

http://www.tacitus.nu/cornelius/persson.htm

20 augusti Detta inlägg har tydligen försvunnit så jag skriver det igen. Den iberska halvöns länkförteckningar har utökats och nya har lagts till. de nya är Asturein, Galicien, León, Barcelona, Córdoba, Almoravidernas och Almoghadernas riken samt Granada.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/iberiska/

8 oktober Som en följd av valet har jag uppdaterat sidorna i min sektion om svensk politik samt lagt till diagram, tabeller och putsat lite på de befintliga. Dessutom har en ny sida om Europaparlamentsvalet lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/politik/europaparlamentsval.htm

4 december Regentlängder över Bretagne, Anjou, Maine, Touraine, Blois, Meaux, Troyes, Champagne och Toulouse har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/frankrike/bretagne.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/frankrike/anjou.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/frankrike/touraine.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/frankrike/blois.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/frankrike/champagne.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/frankrike/toulouse.htm

23 december Regentlängder över Irland och Wales har lagts till. Storbritanniens regentlängd har dessutom slagits samman med Englands.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/brittiska/irland.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/brittiska/irland2.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/brittiska/wales.htm

28 december För några månader sedan skrev jag om wikipedias artikel om Olof Skötkonung från grunden. Som en följd av detta blev wikipedias artikel längre än den jag har på min egen hemsida, och så kan jag ju inte ha det. Wikipedia-artikeln har därför, något förändrad, införlivats med Tacitus.nu.

Dessutom har jag uppdaterat kartorna om EU:s utvidgning eftersom Rumänien och Bulgarien blir medlemmar vid årsskiftet. En inte obetydlig förändring är att jag i samband med detta också har skrivit kommentarer till kartorna.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/kungar/vikingatid/olof_skotkonung.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/eu.htm

2 januari I snart ett helt år har jag suttit på några fördjupningsartiklar om Sten Sture den äldre. Jag har inte publicerat dem eftersom alla inte är skrivna än (hann bara till 1481), men då jag inte vet när detta kommer att ske är det onödigt att bara låta dem ligga där. Därför har jag nu publicerat den ofullbordade biografin av Sten Sture den äldres samt gjort nödvändiga ommöbleringar i Statsmän-sektionen.

Sten Sture den äldre
Sjöbladsätten och de tidiga åren (1440-1470)
Slaget vid Brunkeberg och kampen mot Kristian I (1470-1481)
Kalmar recess och kampen mot Axelssönerna (1481-) (ofullbordad)
Fakta om Sten Sture den äldre

Dessutom har regentlängder över Island, Cypern och kungadömet Jerusalem lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/skandinavien/island.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/balkan/cypern.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/jerusalem.htm

7 januari Regentlängder över Benevento, Capua, Salerno och Monferrato har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/italien/benevento.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/italien/monferrato.htm

19 januari Fördjupningsartiklar om alla sveakungar mellan åren 829 och 995 har lagts till. Dessutom har översättningar av Hervararsagans och västgötalagens kungalängder bifogats.

Ansgarskrönikans sveakungar (Björn, Anund och Olof)
Sveakungar i de isländska sagorna (Erik Emundsson och Björn Eriksson)
Adam av Bremens sveakungar (Ring och Emund Eriksson)
Erik Segersäll

Hervararsagans kungalängd (flyttad till Historiska källor 2023)
Västgötalagens kungalängd  (flyttad till Historiska källor 2023)

30 januari En artikel om Anund Jakob har lagts till. Dessutom har artikeln om Olof Skötkonung utökats. De nyligen publicerade sidorna om Adam av Bremen och de isländska sagornas sveakungar har slagits samman för att ge ett mer kronologiskt upplägg.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/kungar/vikingatid/anund_jakob.htm

7 februari Jag har fortsatt med att utöka artikeln om Olof Skötkonung och det har därför blivit nödvändigt att avlasta den genom att skapa två underartiklar.

Myntpräglingen i Sigtuna och Olof Skötkonungs tillnamn
Olof Skötkonung och kristnandet

I huvudartikeln har mer information om Ragnvald jarl och Torgny lagmans försök att få Olof Skötkonung att sluta fred lagts till.

10 februari Ytterligare information om Olof Skötkonung har lagts till. Bland annat om slaget vid Svolder och hans familjeförhållanden. Jag har också ritat ett släktträd för att åskådliggöra alla släktförbindelser. Dessa tillägg har gjort det nödvändigt att skapa ännu en underartikel till Olof Skötkonung. Nu anser jag dock att fördjupningsartiklarna om honom är färdiga och några större förändringar kommer inte att ske inom den närmaste framtiden.

Olof Skötkonungs familj

17 februari En artikel om Emund den gamle, även kallad Emund Slemme, har lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/kungar/vikingatid/emund.htm

25 februari Ett släktträd över Norges medeltida kungar har lagts till (mitt hittills största diagram).

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/skandinavien/norge2.htm

2 mars En artikel om Stenkil har lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/kungar/stenkil/stenkil.htm


Startsidans utseende den 10 mars 2007

11 mars Jag har gjort en översyn av artiklarna om vikingatidens kungar och lagt till lite mer information. Framförallt sidorna om Olof Skötkonung. Jag har nämligen upptäckt en i mitt tycke mycket trovärdig tolkning av Anglosaxiska krönikan som går ut på att Olof Skötkonung genomförde ett vikingatåg mot England tillsammans med Sven Tveskägg år 994. Samt att han lät döpa sig där efter att den engelske kungen gick med på att betala ut danagäld. Teorin har fått en egen sida och jag har även låtit avsnittet om Olof Skötkonungs tillnamn bli en egen sida.

Olof Skötkonungs vikingatåg och dop i England
Olof Skötkonungs tillnamn

17 mars En artikel om de kungar som regerade åren 1066-1081 har lagts till.

Erik & Erik, Halsten, Anund från Ryssland och Håkan Röde

27 mars Och så har även Inge den äldre fått en artikel.

Inge den äldre

14 april En fördjupningsartikel om Inge den äldres krig mot Magnus Barfot har lagts till. Källorna ger vitt skilda versioner och denna sida innehåller utdrag från samtliga källor utom Fagerskinna (som är svindyr att få tag i).

Inge den äldre och kriget mot Magnus Barfot

12 maj En artikel om de historiskt tveksamma hednakungarna Blot-Sven, Erik Årsäll och Kol har lagts till. Därmed har alla 1000-talskungar fått fördjupningsartiklar.

Blot-Sven, Erik Årsäll och Kol

17 juni En riktigt stor uppdatering denna gång eftersom jag har skannat in den första delen av Emil Olssons översättning av Heimskringla från 1919-1926. Detta kommer att bli sommarens projekt och har lett till en del ommöbleringar i den del där jag har haft Tacitus mindre skrifter. Delen kallas nu för "Historiska källor" och en särskild subdomän har skapats åt den.

Den första delen av Heimskringla som nu har lagts till innehåller Ynglingasagan, Halvdan svartes saga, Harald Hårfagers saga, Håkon den godes saga, Harald Gråfälls saga samt Olav Tryggvasons saga.

Som en jämförelse till Snorres Ynglingasaga har jag även skannat motsvarande avsnitt från Historia Norwegie.

http://cornelius.tacitus.nu
http://cornelius.tacitus.nu/heimskringla
http://cornelius.tacitus.nu/historia-norwegie.htm

27 juni Olav den heliges saga som omfattar en tredjedel av Heimskringla har nu skannats in. Jag har även lagt till innehållsförteckningar med alla kapitelrubrikerna i början av de större sagorna. Tillsammans med innehållsförteckningen har jag även lagt till ett referat till Olav den heliges saga för att göra det lättare att hitta bland de 251 kapitlen.

http://cornelius.tacitus.nu/heimskringla/olav-helige/index.htm


Startsidans utseende den 29 juni 2007

3 juli Jag har nu lagt till Magnus den godes saga. Dessutom har jag samlat alla minibiografier över isländska skalder i notapparaten i en särskild sida.

http://cornelius.tacitus.nu/heimskringla/magnus-gode/index.htm
http://cornelius.tacitus.nu/heimskringla/skalder.htm

8 juli Arbetet med att skanna in Heimskringla fortskrider och jag har nu lagt upp alla sagorna fram till Harald Gilles död 1137.

Harald Hårdrådes saga
Olav Kyrres saga
Magnus Barfots saga
Magnussönernas saga
Magnus den blindes och Harald Gilles saga

16 juli Hela Heimskringla är nu äntligen publicerat på Internet.

Haraldssönernas saga
Håkon Herdebreis saga
Magnus Erlingssons saga

2 augusti Jag har nu påbörjat arbetet med att skanna in Olof Kolmodins översättning av Tacitus Annaler. Det verk som i ett internationellt perspektiv är Tacitus viktigaste. Det är nämligen vår främsta källa till den äldsta kejsartidens historia (från Tiberius till Nero).

Hittills har jag skannat in de två första böckerna (tolv är bevarade) och planen är att bli klar under sommaren 2008 (då även en modernisering av texten kommer att ske). Tanken är alltså att hålla en ganska låg arbetstakt eftersom jag har andra saker på hemsidan som jag vill prioritera under det kommande året. Att jag ändå börjar med arbetet redan nu beror på att jag i praktiken kommer att bli tvungen att korrekturläsa texten två gånger eftersom jag sedan ska modernisera språket. Därför vill jag sprida ut arbetet över en längre tid.

http://cornelius.tacitus.nu/annales/index.htm

20 augusti Då arbetet med att skanna in Annalerna har gått snabbare än väntat har jag redan nu publicerat de första sex böckerna, vilka täcker in Tiberius regeringstid 14-37 e.Kr. Länken dit är densamma som i inlägget ovan. Jag har också ändrat mig angående moderniseringen av texten, den är inte alls svår att förstå när man väl har börjat läsa den. Dessutom är väl ålderdomligt språk inget som avskräcker de potentiella läsarna av Tacitus Annaler.

21 augusti Annales elfte bok har lagts till. Den täcker in delar av åren 47-48 och skildrar Claudius förehavanden med sin otrogna hustru Messalina.

http://cornelius.tacitus.nu/annales/47.htm

5 september Den tolfte boken och en bit av den trettonde har lagts till. dessutom ar jag lagt till Bertil Cavallins sammanfattning av händelserna som ägde rum under perioden 38-47 e.Kr. (den lucka som utgörs av de förlorade böckerna 7-10).

Sammanfattning av Romarrikets historia åren 38-47 e.Kr.
Bok 12

10 september De sista böckerna av Annales har nu lagts till.

Bok 13
Bok 14
Bok 15
Bok 16

22 september Då jag inte har lyckats få tag på Kolmodins översättning av Tacitus Historiae har jag istället börjat skanna in hans översättning av Livius Romerska historia. Hittills har jag hunnit med de två första böckerna.

http://cornelius.tacitus.nu/livius/index.htm

29 september Livius tredje bok har lagts till (tidsperioden 467-445 f.Kr.).

http://cornelius.tacitus.nu/livius/3a.htm

7 oktober Livius fjärde och femte bok har lagts till. Den sistnämnda avslutas med gallernas plundring av Rom år 386 f.Kr. (390 enligt den traditionella dateringen).

Bok 4
Bok 5

17 oktober Livius sjätte och sjunde bok har nu lagts till. Dessa slutar år 342 f.Kr. när samniterkigen som skulle göra Rom till Mellanitaliens obestridde härskare just hade börjat. Detta blir också den sista böckerna som skannas in av mig inom den närmaste framtiden eftersom jag saknar de övriga delarna av Kolmodins översättning (bok 8-10 och 21-27).

Bok 6
Bok 7

6 november Hervararsagan i A. U. Bååths översättning har lagts till.

http://cornelius.tacitus.nu/sagor/hervarar/index.htm

25 november Jag har fortsatt med att skanna in A. U. Bååths översättningar. Denna gången sagan om de berömda jomsvikingarna. Dessutom har begreppsförklaringar och ett förord av Emil Olson till de nämnda sagorna (som är hämtade från boken Isländska sagor från 1925).

http://cornelius.tacitus.nu/sagor/jomsvikingarna/

http://cornelius.tacitus.nu/sagor/forord.htm
http://cornelius.tacitus.nu/sagor/kommentarer.htm

26 november En sida information om översättarna Emil Olson och A. U. Bååth har lagts till.

http://cornelius.tacitus.nu/olson-baath.htm

27 november En artikel om Olof Kolmodin d.y. som översatt Tacitus' annaler och Livius har också lagts till.

http://cornelius.tacitus.nu/kolmodin.htm

9 december En sida som beskriver källäget och innehåller de viktigaste källtexterna om Styrbjörn Starke har lagts till. Han var den svenske viking som blev hövding över jomsvikingarna och stupade i slaget vid Fyrisvallarna i mitten av 980-talet när han försökte störta sin farbror Erik Segersäll.

http://cornelius.tacitus.nu/sagor/styrbjorn.htm

23 december Regentlängder över Wessex, Mercia, Northumberland, Deira, Bernicia, York och pikterna har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/brittiska/

28 december Sagan om Gunnlög ormtunga och skald-Ramn har nu lagts till. Det är en romantisk saga i isländsk stil (dvs. inte så mycket kärlek men mycket mer av bitter fiendskap). Sagan har svenskanknytning i och med att Gunnlög vistas först hos Sigurd jarl i Västergötland och sedan hos Olof Skötkonung i Uppsala.

http://cornelius.tacitus.nu/sagor/gunnlaug/

Sidan om Styrbjörn starke som jag lade upp tidigare har reducerats så att den bara innehåller den längsta sagan om honom. Istället har en ny sida skapats i kungasektionen som innehåller alla källtexter om honom samt källkritiska kommentarer.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/kungar/vikingatid/styrbjorn.htm

1 januari Regentlängder över de återstående anglosaxiska kungarikena (East Anglia, Essex, Sussex och Kent) har nu lagts till tillsammans med regentlängder över Frisland och furstbiskopsdömet Utrecht.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/brittiska/eastanglia.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/brittiska/angler.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/benelux/frisland.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/benelux/utrecht.htm

5 januari De två sista sagorna i boken Isländska sagor har nu lagts till.

Ramnkel Frösgodes saga
Gisle Surssons saga

1 februari Nu är jag äntligen klar med publiceringen av Rudolf Wickbergs översättning av Beowulf, både versionen från 1889 och den reviderade utgåvan från 1914. Dessutom har jag kompletterat hans inledningar med fördjupningsartiklar om dateringen av Beowulfkvädet och identifieringen av Beowulfs folk (geaterna). Som en bonus har jag bifogat ett utdrag ur Rolf Krakes saga som skildrar den isländska versionen av Beowulf (Bodvar Bjarke).

Beowulf - En fornengelsk hjältedikt
Dateringen av Beowulfkvädet
Vilka var Beowulfs geater?
Bodvar Bjarkes saga

Nu kommer jag att ta en längre paus från hemsidan.

3 februari ... jag passar dock på att först rensa skrivbordet lite grann.

En regentlängd över Novgorods furstar och en startsida för avdelningen Rysslands regenter har lagts till. Avsikten var att även de andra ryska furstendömena skulle läggas till, men Novgorod är den enda sidan som är färdigskriven och det är onödigt att vänta med att publicera den.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/ryssland/index.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/ryssland/novgorod.htm

10 april Jag är fortfarande "ledig" från hemsidan och tänker vara så fram till sommaren. En liten uppdatering har jag dock gjort. Kartan på startsidan har bytts ut och ersatts med ett porträtt som föreställer historieskrivningens musa. Tanken är att jag någon gång i framtiden (när jag har vant mig vid bilden eller gjort fler ändringar på den) ska ersätta det svenska riksvapnet med Clio som logga för åtminstone den historiska atlasen. Avdelningen "historiska källor" kanske får en runsten som logga och riksvapnet blir då logga enbart för den del som handlar om "svensk historia". Förhoppningsvis ska även ändringar av designen göras för att förtydliga skillnaden mellan avdelningarna. Någon form av förändring är iallafall nödvändig eftersom Clio-porträttets färger inte harmonierar med hemsidans nuvarande design. Jag är emellertid varken särskilt kunnig eller intresserad av bild- och webbdesign så det lär förmodligen dröja väldigt länge innan det händer något på den fronten.

http://www.tacitus.nu/

Jag har även ersatt många länkar till min gästbok med länkar till forumet istället. Nu när det historiska materialet har utökats den senaste tiden känns det som mer motiverat att leda besökarna hit. Förhoppningsvis kommer en del av dem att inte låta sig avskräckas av besväret med registreringen om de har en fråga eller en kommentar.

2 maj Jag har gjort en ändring på hemsidans design. Sidhuvudet har utökats med en extra rad som gör det möjligt att ha fler länkar där. I samband med detta har också alla sidhuvuden fått ett enhetligt utseende.


Startsidans utseende efter ändringarna april-maj 2008

12 juli Den historiska atlasen har nu utökats med fem sidor som med hjälp av 26 kartor skildrar Österrikes tusenåriga historia.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/osterrike.htm

19 juli Regentlängden för Kärnten och Steiermark har blivit utökad med Krain. Dessutom har en ny regentlängd lagts till som täcker in staterna Friuli, Verona och Aquileia i nordöstra Italien.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/centraleuropa/karnten.htm#Krain
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/italien/friuli.htm

26 juli Min översättning av den anglosaxiska dikten Widsith är nu klar och publicerad på hemsidan.

http://cornelius.tacitus.nu/beowulf/widsith.htm

11 augusti Publiceringen av Widsith vore inte komplett om det inte fanns förklaringar till alla personer och stammar som nämns i denna faktaspäckade dikt. En sådan sida har nu lagts till.

http://cornelius.tacitus.nu/beowulf/widsith-register.htm

16 augusti En regentlängd över Mazovien har lagts till. Den täcker även in furstendömena Kujavien, Czersk, Plock, Rawa, Warszawa, Belz och Ciechanowski.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/polen/mazovien.htm

18 augusti I hopp om att täcka en del av kostnaderna med hemsidan har jag lagt till google-annonser på alla sidor utom förstasidan och i avdelningen "Historiska källor".

24 augusti En regentlängd över Storpolen har lagts till. Den täcker även in delfurstendömena Posen, Gnesen och Kalisz.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/polen/storpolen.htm

31 augusti För att lösa de problem som beskrivs i det andra inlägget på den här tråden så har jag broderat ut texten på en hel del indexsidor (och skrivit ny text där sådan har saknats). De artikelsidor som har berörts är regentlängderna för Grekland och Rumänien som har utökats med republikanska ledare. I Statsmannassektionen har minibiografin om Engelbrekt utökats något. Listor över Sveriges alla drotsar och marskar har dessutom bifogats artiklarna om dessa ämbeten.

21 september Artiklarna om Bernadotte-kungarna har gjorts längre för att sidorna ska passa till det nya annonsformatet.

19 januari På grund av stora problem med spamrobotar har lösenordskydd införts för Forum Tacitus. Detta innebär att det inte längre går att läsa forumsidorna om man inte genom att mejla till mig begär att få ett användarkonto upprättat. I praktiken har detta lett till att forumet har blivit nedlagt och nu tills vidare fungerar som ett arkiv.

8 februari En ny uppdateringssida och ett arkiv med äldre uppdateringar har införts genom att överföra innehåll från det numera stängda forumet. Dessutom har jag lagt till bilder på äldre versioner av hemsidans startsida. Likaså har källförteckningen överförts från forumet till en egen sida.

3 april En helt ny del, "Karoliner" har lagts till bestående av 16 sidor som anknyter till mitt intresse för att gjuta och måla tennsoldater.

17 maj Karoliner-delen har utökats med två sidor som beskriver ryssarnas och svenskarnas uniformer i slaget vid Ljesna samt en källförteckning. Dessutom har jag gjort en mindre breddning av sidorna på Tacitus.nu för att anpassa dem till formatet på de annonser som är placerade längst ner på sidorna. Tacitus.nu har gått ifrån 700 bildpunkters bredd till 728 bildpunkter (exklusive annonsutrymmet längst till höger). Vissa delar av hemsidan, som till exempel karoliner-delen, har dock en bredd på 990 bildpunkter.

31 maj Några tillägg har gjorts till sidorna om Poltava och en sida som redovisar uniformerna för 27 ryska regementen som enligt Lars-Eric Höglunds bok deltog i slaget vid Poltava har lagts till.

3 juni Jag har målat ytterligare 90 tennsoldater sedan Karoliner-delen skapades för två månader sedan. Sidorna som visar bilder på och beskriver mina tennsoldater har därför utökats och en hel del fotografier har bytts ut. De norska tennsoldaterna har av utrymmesskäl fått bli en egen sida.

28 juni Ett stort antal sidor om slaget vid Poltava har lagts till. Egentligen återstår mycket arbete med dessa sidor men jag kunde inte låta 300-årsjubileumet av slaget passera obemärkt förbi.

6 juli En ny sida med tennsoldater (Smålands tremänningar) har lagts till. Dessutom har jag publicerat en sida om Sachsarnas uniformer i slaget vid Fraustadt som legat i byrålådan och samlat damm.

8 juli Två sidor om karolinska fanor och standar har lagts till. Dessutom har en tabell över Stora nordiska krigets fältslag, belägringar och sjöslag skapats.

4 augusti Två regentlängder över Makedonien och Ukraina har lagts till. Sedan tidigare har sidan om Europaparlamentsvalet blivit uppdaterad.

15 augusti En regentlängd över Vitryssland som omfattar furstendömena Polotsk och Turov-Pinsk har lagts till.

3 oktober En sida som beskriver de nordiska partisystemen med en serie diagram över valresultaten och förklarande text har lagts till.

11 oktober Mina sidor om slaget vid Fraustadt har utökats med en sida om de svenska uniformerna och en startsida som berättar om själva slaget samt innehåller en karta över arméernas slaguppställningar.

25 oktober Hemsidan har fått en ny logotyp. Sveriges stora riksvapen har funnits på hemsidens övre vänstra hörn ända sedan hösten 2002. Men behovet av en ny logotyp har funnits länge då hemsidans fokus tidigt utvidgades till att omfatta europeisk historia och inte bara svensk. Valet föll på Klio som är historieskrivningens musa. Det modifierade Klio-porträtt som fanns på startsidan har samtidigt bytts ut mot en bild som är mer lik originalet.

15 november Även sidorna om slaget vid Ljesna har fått en startsida med en karta över slagfältet.

2 december En sida om den preussiska arméns fälttåg har lagts till.

20 december Ännu mer information om Preussens fälttåg har lagts till genom att en sida som täcker in åren 1740-63 har lagts till. (den slogs ihop med den andra sidan i augusti 2023).

10 januari En ny blogg har slutligen ersatt det gamla forumet. Dessutom har Karoliner-delen fått en stor uppdatering i och med att fem sidor om grenadjärer har lagts till.

28 februari Eftersom det är 300 år sedan slaget vid Helsingborg utkämpades har sidor som skildrar den svenska och den danska arméns uniformer lagts till.

21 mars En sida om Livgardets historia 1618-1772 (främst om Karl XII:s tid) har lagts till.

18 april Arthur Stilles bok "Kriget i Skåne 1709-1710" har skannats in och publicerats på hemsidan.

25 april Ett antal brev skrivna av Karl XII och generalmajor Roos' redogörelse över vad som hände med hans bataljoner i slaget vid Poltava har skannats in och publicerats på hemsidan. Dessa texter ingår i mitt nya projekt att skanna in de källtexter som ingår i böckerna "Konung Karl XII:s egenhändiga bref" och "Adam Ludvig Lewenhaupts berättelse". Jag kommer under det närmaste året att då och då lägga till fler delar av dessa böcker utan att meddela det på den här sidan tills det är helt klart.

2 maj En sida om Livgardets fanor och uniformer har lagts till. (2022 sammanslagen med sidan från 21 mars)


Startsidans utseende den 4 juni 2010

27 juli En sida med 39 fanor och standar från det stora nordiska kriget avsedda att användas till tennsoldater har lagts till.

15 augusti Tennsoldatssektionen har uppdaterats på ett sådant sätt att alla gamla sidor och bilder har förvandlats till ett arkiv och blivit ersatta med nytt och mer omfattande material.

26 september En sida med färgrekommendationer för att måla tennsoldater har lagts till.

30 januari Efter ett långt uppehåll har jag nu uppdaterat hemsidan med sidor som visar hur svenskarnas och sachsarnas uniformer såg ut i slaget vid Kliszow.

3 april Karoliner-delen har uppdaterats med fyra sidor om slaget vid Narva.

5 juni Karoliner-delen har uppdaterats med tre sidor om slaget vid Gadebusch.

24 juli En sida om det danska infanteriets uniformer 1700-1720 och en bilaga om danska uniformsförordningar 1711 & 1716 har lagts till.

7 augusti Sidorna med befolkningsstatistik har uppdaterats med uppgifter om 2010 och sidan och befolkningsstatistik över Belgien och Nederländernas provinser har lagts till. Dessutom har Historiska källor-delen reviderats så att sidorna har blivit bredare och som en följd av detta fått ändrad layout. N. E. Hammarstedts översättning av Germania från 1916 har också lagts till vid sidan av Per Perssons från 1929.


Startsidans utseende den 21 augusti 2011. En subtil skillnad jämfört med hur det var förut är att sidan har blivit bredare.

25 september Tennsoldatsgalleriet har uppdaterats med det senaste årets nytillskott och ändringar. Alla fotografier har i samband med detta bytts ut och galleriet har utökats från åtta till tio sidor.

2 oktober En sida som tipsar om vilka färger man kan använda för att måla hästar har lagts till.

9 oktober En förteckning över de bevarade svenska fanorna och standaren har lagts till. Den omfattar nio olika sidor och innehåller länkar till Digitalt museum för de enskilda fälttecknen.

30 oktober En sida om det danska kavalleriets uniformer 1700-1720 har lagts till.

13 november Sidorna om den danska armén under stora nordiska kriget har kompletterats med sidor om artilleriets uniformer och arméns organisation.

12 december Gustaf Abraham Pipers minnen från Karl XII:s ryska fälttåg och sin ryska fångenskap har skannats in och publicerats på Tacitus.nu.

11 mars En sida om det sachsiska infanteriets och artilleriets uniformer har lagts till.

16 mars Sidorna om den sachsiska armén har nu utökats med det sachsiska kavalleriets uniformer.

10 juni Fyra sidor om slaget vid Stresow och erövringen av Rügen har lagts till (utökades och slogs ihop till en sida i augusti 2023).

16 september En sida om den norska arméns uniformer 1670-1730 har lagts till.

21 April En revision av Poltava-sidorna har genomförts under april. De har utökats med mer information och sidan om reduttstriderna och Roos försvunna bataljoner har delats upp i två sidor. Dessutom har de allmänna sidorna om svenska uniformer utökades med information om svenska uniformer år 1700, vilket har resulterat i en helt ny sida för infanteriet.


Startsidans utseende den 10 december 2013. Jag hade återigen gjort sidan bredare men annars inga skillnader.

8 september Sidor med fotografier på Krigsarkivets samling av fanritningar har lagts till. Detta har även resulterat i en mindre ommöblering av karoliner-delen så att en ny sektion (Fanor och standar) har lagts till.

29 februari En artikel om den svenska arméns organisation under stora nordiska kriget har lagts till.

7 mars En artikel som skildrar slaget vid Poltava har lagts till.